Més Gandia crearà un Centre d’Innovació creativa cultural

NOTA DE PREMSA

– Un espai de treball en cooperació on hi haurà locals d’assaig per a grups
musicals, creadores literàries, dissenyadores i il·lustradores on entre elles
puguen compartir idees i col·laborar en projectes i treballs. A més, l’ajuntament
oferirà formació, xarrades i inclourà en la programació municipal les artistes
locals.
– S’ampliaran i adequaran les instal·lacions de la UPG perquè hi càpiguen un
major nombre de persones, així com l’oferta de tallers, cursos i activitats.
S’estendran a tots els barris.
– La candidatura unitària ha presentat les seues propostes en matèria cultural i
de patrimoni.
– Demà dijous, a partir de les 19 h, en la plaça Jaume I les presenten en la
«Fireta +´ Cultura i Llibertat», amb xarrades; poesia; tallers; pintura mural i
música en directe; conta-contes; jocs infantils i berenar d’orxata amb fartons…

Gandia, 24 de maig de 2023. La vicealcaldessa i candidata de Més Gandia a
l’Alcaldia de Gandia, Alícia Izquierdo, acompanyada dels membres de la
candidatura, Nahuel González (3) i Ausiàs Galbis (9), ha presentat este matí
les principals propostes de la coalició d’esquerres pel que fa a la cultura i el
patrimoni.
«Hem fet un programa molt extens, parlant i recollint les propostes de moltes
associacions, artistes i col·lectius culturals. Que hem arrodonit amb la
incorporació en la llistat de gent del món cultural com Ausiàs Galbis, Pere
Sirerol o «Panxo», el vocalista del grup ZOO…». Nahuel González ha anunciat
com a una de les principals propostes el Centre d’Innovació Creativa a l’espai
d’Art del Prado: «Un lloc de treball en cooperació on hi haurà locals d’assaig
per a grups musicals, creadores literàries, dissenyadores i il·lustradores… On
entre elles puguen compartir idees i col·laborar en projectes i treballs. A més,
l’ajuntament oferirà formació, xarrades i inclourà en la programació municipal
les artistes locals. D’igual manera, habilitarem espais compartits per a assajos
de grups de danses, muixerangues, rondalles o teatre.».
Per la seua banda, Izquierdo ha recordat que «estes experiències estan
funcionant molt bé en les ciutats que són referents culturals. I Gandia aspira a
ser-ho. També és molt important el concepte d’espais compartits. Permetrà
posar en contacte entre els col·lectius, la coopetitivitat (compartir per competir),

que nosaltres considerem transversal, no només en l’economia. A més que
permet a altres que no tenen espais puguen fer-ne ús…»
Una altra de les propostes l’ampliació i adequació de les instal·lacions de la
UPG «perquè hi càpiguen un major nombre de persones. N’ampliarem l’oferta
de tallers, cursos i activitats. Remodelarem la seu de la plaça de Loreto. A més
a més. potenciarem l’oferta de cursos en tots els barris de la ciutat, amb
especial atenció als programes formatius en tecnologies de la informació i les
comunicacions per a totes les edats i tots els grups socials».
Finalment, Galbis ha destacat que per a Més Gandia la cultura, sobretot
transgressora, «és una ferramenta d’apoderament que ha de ser accessibles a
totes. I així hem programat les accions i propostes, per aproximar la societat
més vulnerable a la cultura».
«Fireta +´ Cultura i Llibertat»
Les propostes es presenten demà dijous, a partir de les 19 h, en la «Fireta +´
cultura i llibertat», que tindrà lloc a la plaça rei Jaume I. la tercera de les
propostes temàtiques innovadores dissenyades contempla xarrades amb
escriptores, editores i llibreteres, a més d’una xarrada sobre ‘Cultura i progrés’.
També un espai de ‘+ directes’ amb un recital poètic en el qual hi participaran,
entre altres, Josep Piera, Isabel Canet o Joan Deusa. FLUG hi farà un mural d’art
urbà en directe; Daniel Garcia un taller d’il·lustració i la música correrà a càrrec de
Karla Molina i el DJ Michael G.
Els més menuts gaudiran de jocs infantils i conta-contes amb la Sanguinelli. I el ja
tradicional berenar valencià d’orxata i fartons!
La legislatura del patrimoni
«Ja ho vam dir al 2019, que anava a ser la legislatura del patrimoni i ho hem
complit; mai s’havien invertit tants diners ni s’havien rebut tants fons d’altres
administracions per a la gestió patrimonial. I seguim avançant; la pròxima
legislatura finalitzarem la restauració, per exemple, de la Torre dels Pares, que
tindrà diferents usos, un d’ells el de Centre d’interpretació i escola de la
terra…», ha explicat Izquierdo.
Propostes sobre patrimoni i memòria:
CASTELL DE BAIRÉN COM A REFERÈNCIA DE TURISME CULTURAL
Impulsarem la darrera fase d’excavació, consolidació i posada en valor del
castell de Bairén, fent d’ell un parc arqueològic completament obert que el
convertirà en una referència del turisme patrimonial nacional i estatal.
ESPAI D’INTERPRETACIÓ DELS CLÀSSICS A LA CAPELLA DE
L’ASSUMPCIÓ
Finalitzarem les obres de restauració a la capella de l’Assumpció per a habilitar
l’espai com a centre d’acollida de visitants i espai d’interpretació del centre

històric i dels clàssics, per dignificar les figures de Joan Roís de Corella, Ausiàs
March i Joanot Martorell.
RESTAURACIÓ DE LES ERMITES DE SANT ANTONI I MARTORELL
Intervindrem en les ermites de Sant Antoni i Martorell per evitar el seu
deteriorament i poder posar-les a disposició de la ciutadania com a espais per a
usos socials i veïnals.
MUSEU DE LA VILA DE GANDIA AL PALAU DUCAL
Habilitarem la planta superior del Palau Ducal per a instal·lar allí el Museu de la
Vila de Gandia i un espai d’exposicions temporals i activitats culturals.
AMPLIACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ AL MUSEU ARQUEOLÒGIC
Fomentarem la tasca del Museu Arqueològic de Gandia i programarem
activitats culturals diverses per fer-ne una institució de referència a tot l’àmbit
valencià.
CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA COVA DEL PARPALLÓ
Inaugurarem el Centre d’Interpretació de la cova del Parpalló i millorarem les
condicions d’accessibilitat al jaciment, catalogat com a patrimoni de la
humanitat per la UNESCO.
ADQUIRIR LA COVA DE LES MERAVELLES
Adquirirem les parcel·les on se situa la cova de les Meravelles per a obrir una
via d’accés a aquest espai mediambiental i arqueològic des del Morabit de
Marxuquera.
RESTAURAR LES ALQUERIES DEL GALL I LES BOLES
Apostarem per reparar i dignificar les alqueries municipals del Gall i de les
Boles com a espais oberts a la ciutadania amb funcions culturals.
ESPAI DE MEMÒRIA DEL PORT
Crearem un Espai de la Memòria del Port on queden reflectides la història del
Port, la creació del ferrocarril, els bombardejos de la Guerra Civil i el posterior
exili, a més de la importància comercial en els anys d’esplendor agrària,
l’activitat pesquera o la més actual com a punt de connexió turística amb les
Illes.
DIGNIFICACIÓ DE LES VÍCTIMES DEL FRANQUISME
Seguirem treballant per la dignificació i suport a les víctimes de la violència
política franquista comprometent-nos amb les famílies a continuar amb la
recerca dels cossos de les persones desaparegudes. Així com la creació d’un
espai memorialístic que recorde les víctimes.
CENS DE REPRESALIATS
Actualitzarem el cens de represaliats de Gandia fins l’any 1978.
CREACIÓ DEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Crearem un departament específic per a la promoció i normalització del
valencià. Prendrem mesures per garantir el compliment dels reglaments d’usos

lingüístics, com ara amb la creació de comissions de compliment amb
competències per intervenir en casos d’incompliments.
SERVEI S’ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC PROACTIU
Fomentarem i donarem major difusió als serveis que oferta el departament de
normalització lingüística de l’Ajuntament de Gandia.
CURSOS DE VALENCIÀ PER A PERSONES NOUVINGUDES
Oferirem cursos presencials i en línia, adaptats a les necessitats de la població,
ampliant l’oferta dels cursos de valencià de la UPG i els grups de conversa i
preparació de les proves de la JQCV a la biblioteca.
VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC
Fomentarem l’intercanvi lingüístic entre persones que vullguen aprendre la
nostra llengua.
CAMPANYES DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ
Farem campanyes de sensibilització i conscienciació per arribar a la ciutadania:
campanyes d’acollida a les persones nouvingudes, convocatòria de premis per
promoure l’ús del valencià en el comerç local i impulsar el cinema en valencià,
entre d’altres.
Propostes per a una Gandia +´ Cultural
CENTRE D’INNNOVACIÓ CREATIVA
Impulsarem un espai de coworking on hi haurà locals d’assaig per a grups
musicals, creadores literàries, dissenyadores i il·lustradores on entre elles
puguen compartir idees i col·laborar en projectes i treballs. A més, l’ajuntament
oferirà formació, xarrades i inclourà en la programació municipal les artistes
locals.
ESPAIS CULTURALS D’ÚS COMPARTIT
Habilitarem espais compartits per a assajos de grups de danses,
muixerangues, rondalles i teatre.
AMPLIAR I MILLORAR LA QUALITAT DE L’OFERTA CULTURAL
Mantindrem i millorarem el nivell de qualitat de l’oferta musical, teatral,
cinematogràfica i expositiva actual augmentant la despesa i contractant gestors
culturals, portant exposicions de primer nivell en col·laboració amb entitats
d’àmbit autonòmic i estatal.
INVERTIR EN MILLORAR LA UPG
Ampliarem i adequarem les instal·lacions de la UPG perquè hi càpiguen un
major nombre de persones i n’ampliarem l’oferta de tallers, cursos i activitats.
Remodelarem la seu de la plaça de Loreto. Potenciarem l’oferta de cursos en
tots els barris de la ciutat, amb especial atenció als programes formatius en
tecnologies de la informació i les comunicacions per a totes les edats i tots els
grups socials.

RUTA TURÍSTICA D’ART URBÀ
Seguirem potenciant l’Art Urbà i els projectes municipals: Serpis Urban Art i
Festival Paredes, protegint els murals i estudiant-ne l’ampliació i la conservació,
fins i tot declarant BRL algunes obres. Classes magistrals d’autors consolidats.
CICLE DE PERSPECTIVES CONTEMPORÀNIES
Organitzarem cicles de pensament i cultura contemporània durant tot l’any.
Programarem conferències i col·loquis amb pensadores i pensadors de
referència, que es complementaran amb audiovisuals, exposicions i
instal·lacions d’art sempre relacionades amb l’eix temàtic en el qual es vol
aprofundir per cada cicle.
AMPLIAREM RECURSOS DEL CEIC ALFONS EL VELL
Ampliarem els recursos del CEIC Alfons el Vell i possibilitarem un espai que
permeta treballar en millors condicions este prestigiós organisme cultural.
FESTIVAL “EN TEMPS DEL DUCAT”
Crearem un festival que inclourà concerts de música antiga des del ducat reial
d’Alfons el Vell fins al ducat Borgià. També inclourà recitals i espectacles de
teatre i dansa inspirats en els nostres autors literaris clàssics. Les actuacions
tindran lloc en espais del nostre patrimoni històric com el Palau Ducal o la Seu,
l’església de Sant Roc i es proposarà al monestir de Sant Jeroni. Durant el
festival, hi haurà rutes que connecten aquests espais amb la vida dels autors
clàssics i dels personatges rellevants del ducat.
PROJECTES DE SUPORT ALS CREADORS
Impulsarem projectes de recerca, divulgació i suport als creadors/es i a les
iniciatives privades complementàries a la programació municipal.
NOU ESPAI CULTURAL A ROÍS DE CORELLA
Convertirem l’edifici dels actuals jutjats en un espai cultural que albergue
exposicions, cursos de la UPG i una biblioteca del barri.
XEC CULTURAL
Facilitarem l’accés a la cultura a les persones vulnerables. Garantirem la
cultura com a bé de primera necessitat. Oferirem un xec cultural per a les
persones vulnerables i joves.
CERTAMEN DE MÚSIQUES QUE CONVIUEN A GANDIA
Organitzarem certàmens de músiques interculturals per fomentar la integració
de diferents cultures que conviuen a Gandia.
FESTIVAL DE JAZZ A LA PRIMAVERA
Ampliarem la programació musical amb un festival de jazz a la primavera.
CICLES DE CINEMA DE TEMÀTIQUES VERDES (MEDIAMBIENTALS)
Impulsarem els cicles de cinema amb temàtica de muntanya, ecologista i
d’altres àmbits.
PROMOCIÓ DEL TEATRE

Reforçarem les escoles de teatre, crearem un festival de teatre independent i
promourem el teatre amateur.
PLA DE MANTENIMENT D’ESCULTURES
Crearem un pla de manteniment d’escultures a Gandia, fent una anàlisi del seu
estat, tenint en compte les indicacions dels artistes de cada obra.

 

Foto: archivo safo-press

Safor Press

Periódico Digital plural, libre. Defensor de los derechos humanos y fundamentales. Director: Ricardo Sánchez

También te puede interesar

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies